Tomáš Eichler - Pirátský místostarosta z Trutnova uspíšil realizaci dálnice D11 nejméně o půl roku

Tomáš Eichler - Pirátský místostarosta z Trutnova uspíšil realizaci dálnice D11 nejméně o půl roku

Územní rozhodnutí pro stavbu dálnice D11 dostalo zelenou na Trutnovské radnici. Stažení posledního odvolání se totiž podepisovalo u Tomáše Eichlera v kanceláři. Ten se už předtím opakovaně sešel s osobami, které ho podaly. Jelikož o nich některá média psala jako o stěžovatelích, rozhodl se k tomu doplnit info, které v mediální realitě zapadlo. Oba dva pánové jsou pracovití lidé, kteří mají nějaký dlouhodobý plán a cíl. Doslova několik let se snažili domluvit s ŘSD na tom, aby svoje kroky sladili; to se jim přes veškerou snahu nedařilo. Několik měsíců předem výslovně varovali ŘSD, že jsou v téměř bezvýchodné situaci a že bez ochoty k jednání na straně státu nevidí jinou možnost, než se proti územnímu rozhodnutí odvolat. Nic se nestalo a tak se odvolali.

Ani na to ŘSD nereagovalo.

Bylo to nakonec město Trutnov, které převzalo iniciativu. S oběma pány se Tomáš Eichler opakovaně sešel a výsledkem bylo, že se rozhodli se jako projev dobré vůle svoje odvolání stáhnout. Uvědomují si důležitost dálnice pro město a jeho obyvatele i to, co hrozí, pokud by se stavba ještě více oddalovala.

Po ŘSD přitom chtěli naprosté minimum: Slušné chování ze strany státu a partnerský přístup tam, kde se zájmy ŘSD, respektive státu, kříží se soukromými zájmy jeho občanů. TRUTNOV JE PŘIPRAVEN S ŘSD DÁLE JEDNAT

Pokud by měl pan ministr Karel Havlíček nebo někdo z Ministerstvo dopravy čas a chuť pochopit, co se u nás v Trutnově stalo, a jak tomu předejít, rádi je tu uvítáme. Dokud totiž stát nezněmí svůj přístup k lidem a jejich připomínkám, žádné další zákony o liniových stavbách nic nevyřeší. Již nyní jim Tomáš Eichler může dát tip na nejméně tři případy, kde lze důvodně předpokládat, že budou čelit při výkupu pozemků odporu a komplikacím. Přitom stačí jediné: být slušný, naslouchat, nepřehazovat problémy na někoho jiného a chovat se k lidem na druhé straně stolu jako k partnerům. Skutečně to není těžké!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu