Projekt modernizace a dostavby Domova U Biřičky

Projekt modernizace a dostavby Domova U Biřičky

„Projekt modernizace a dostavby Domova U Biřičky v Hradci Králové také zahrnuje rekonstrukci stravovacího provozu a prádelny a řeší i parkování v areálu. V podzemí je plánováno parkovací stání pro zhruba 120 vozidel. Součástí modernizace bude rovněž rekonstrukce nevyhovujících inženýrských sítí v celém areálu, především posílení příkonu elektrického přípojky a akumulaci dešťových vod.“

Pavel Bulíček:
náměstek hejtmana pro oblast investic Pavel Bulíček

odkaz na veřejně dostupný článek zde

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE