Nové technologie pomohou v budovách kraje šetřit energie

Nové technologie pomohou v budovách kraje šetřit energie

Kraj chce za použití nových technologií efektivněji hospodařit s energiemi. Od letošního dubna tak přistupuje k novému informačnímu systému. Finance na něj bude čerpat mimo jiné z Operačního programu Zaměstnanost. Celková investice je odhadována na 23 milionů korun.

„Stávající systém evidence spotřeby v krajských budovách je zastaralý, uživatelsky nepřívětivý a nabízí minimum funkcí. Bez zavedení dálkových odečtů nejsme schopni včas reagovat na neobvyklé navýšení spotřeby, které může signalizovat havarijní stavy v našich budovách. Pořízení nového informačního systému a instalace moderních měřičů spotřeby elektřiny, vody a tepla těmto nedostatkům může předejít,“ vypočítává výhody nového systému hlídání spotřeb energií Pavel Bulíček, pirátský 🏴 náměstek hejtmana pro investice, IT a inovace.

Na snižování spotřeby elektrické energie, tepla nebo vody kraj systematicky pracuje od roku 2018. Samozřejmě s respektem k účelu každé z budov, protože odlišné nároky má provoz školy či nemocnice. Nový informační systém je dalším zefektivněním a úsporou především díky automizaci. Pracovníci správy těchto budov se pak budou moci věnovat dalším investicím a úsporným opatřením.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu