Stanovisko k žádosti Elektrárny Opatovice o výjimku z emisí

Stanovisko k žádosti Elektrárny Opatovice o výjimku z emisí

Naším cílem je co nejrychleji plynofikovat elektrárny, což je z dlouhodobého hlediska pro životní prostředí ten nejdůležitější krok. Nezříkáme se ani aktivní účasti v současné době přerušeném správním řízení o výjimkách emisních limitů na oxidy dusíku a rtuti.

Na žádost Královéhradeckého kraje proběhne po opětovném spuštění řízení ústní jednání, kde si se zástupci elektrárny chceme jejich žádost dopodrobna vyjasnit. Jedná se například o nestandardní dobu výjimek s ohledem na obdobné případy v jiných částech Česka. Po ústním jednání bude zformulováno stanovisko kraje. Finální slovo bude mít některé z příštích zasedání zastupitelstev.

Piráti a ani Královéhradecký kraj nemají pravomoc rozhodnout o výjimce. O té rozhoduje ve správním řízení Kraj Vysočina a ten stanovisko Královéhradeckého vůbec nemusí respektovat.

zastupitelský klub České pirátské strany

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu