Piráti dodržují předvolební sliby..!

Piráti dodržují předvolební sliby..!

Zajímáte-li se o politiku a především o sliby, které od politiků dostáváte, častokrát slyšíte, že se to či ono nepodařilo prosadit, protože k tomu nebyla “dostatečná” vůle ostatních. Cílem k úspěchu je však neustálé hledání kompromisů, případně jednoduchých a smysluplných řešení, která vyhovují napříč “politickým spektrem”. Zde je ukázka, jak se to daří Pirátům pracujícím v komisích Královéhradeckého kraje i města Hradce Králové.

Jedním ze zásadních bodů všech pirátských programů je otevřenost a přístup k informacím. Proto tento týden člen komise pro otevřenost Rady Královéhradeckého kraje Pavel Bulíček navrhl do programu jednání komise doporučení radě kraje, aby podklady pro zastupitelstvo byly dostupné pro veřejnost i na webu Královéhradeckého kraje. “Jsem rád, že komise po delší debatě tento bod doporučila ke schválení a doufám, že rada i zastupitelstvo nebudou proti. O další krůček se tímto posouváme vstříc otevřenosti”, hodnotí úspěch Pavel Bulíček.

V komisi pro životní prostředí města Hradce Králové se řešil bod “Psí loučky”. O problému s volným venčením psích miláčků v Hradci Králové a psího parku psal nedávno člen této komise za Piráty Dušan Plch.

“Komise projednala k bodu Psí loučky písemný podklad zpracovaný Odborem hlavního architekta města HK a přijala usnesení číslo 7/6, kde doporučuje Radě města sledovat tento záměr v lokalitě Flošna a realizovat jej v období 2 let”, sdělil Dušan Plch.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články