Královéhradečtí Piráti jednali v Rychnově nad Kněžnou

Královéhradečtí Piráti jednali v Rychnově nad Kněžnou

Jedenkrát do měsíce si nedělní odpoledne a podvečer vyhrazuje krajské sdružení Pirátské strany pro pravidelná výjezdní zasedání. Nejinak tomu bylo také 15. září, kdy se hostitelem stalo město Rychnov nad Kněžnou. V krásných prostorách hodovní síně hotelu Havel se sešlo více než 30 členů a příznivců strany.

Hlavními body schůze bylo představení pirátského kandidáta na senátora pro volební obvod Hradec Králové Doc. PhDr. Pavla Vacka, Ph.D. a prezentace kandidátů na pozici lídra kandidátní listiny pro krajské volby 2020. Přihlášku podala pětice mužů: Pavel Bulíček, Jaroslav Dvorský, Alexander Salák, Arnošt Štěpánek a Adam Valenta. Účastníci zasedání měli možnost pokládat nejrůznější dotazy. Některé se týkaly osobních předpokladů a vizí jednotlivých kandidátů, jiné byly zaměřeny na samotný chod krajského úřadu a pravomoci hejtmana, případně radních. Stejným způsobem byl dotazován také kandidát na senátora Pavel Vacek.

Následovat bude nyní vnitrostranické hlasování, ve kterém si členové krajského fóra zvolí svého lídra a kandidáta na budoucího hejtmana Královéhradeckého kraje. Stejně tak rozhodnou o podpoře či nepodpoře představeného senátorského kandidáta. Tento proces, kdy je jakékoliv místo na kandidátní listině voleno členskou základnou, patří k tradičním specifikům Pirátské strany a nelze ho jakkoliv obejít.

Na přelomu letošního září a října budeme moct již budoucí osobnosti královéhradeckých Pirátů blíže představit i Vám.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články