Piráti vysílají do boje o senát v Hradci Králové výraznou osobnost z oblasti školství a vzdělávání

Piráti vysílají do boje o senát v Hradci Králové výraznou osobnost z oblasti školství a vzdělávání

Na podzim roku 2020 nás čekají volby, které obmění ⅓ Senátu Parlamentu České republiky. V Královéhradeckém kraji budou probíhat ve třech obvodech. V Hradci Králové, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou. Velmi výraznou osobností, která se bude ucházet o post senátora ve volebním obvodu Hradec Králové za Piráty, je emeritní děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a zastupitel města doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D..

Jako absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oborech pedagogika a psychologie většinu svého profesního života působil v roli „učitele učitelů“ na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde opakovaně zastával významné manažerské pozice: vedoucího katedry pedagogiky a psychologie, děkana fakulty i prorektora univerzity.

“Celoživotně se považuji za člověka se zájmem o věci veřejné. Za společensky nešťastné považuji pasivní se smiřování s nespravedlností všeho druhu. Rád bych přispěl k zastavení destrukce demokracie, protože to co se dnes děje v české politice je pokřivení morálky,” zamýšlí se nad svým rozhodnutím kandidovat Pavel Vacek a zároveň dodává další témata, kterým by se jako budoucí senátor chtěl věnovat:

“Přirozeně by to bylo především angažování se ve sféře pozitivního ovlivňování vzdělávací politiky ČR, konkrétně zásadní revize maturitní zkoušky nebo modelu inkluzivního vzdělávání, funkční uplatnění moderních technologií ve školství a celkově se snažit dát školské politice reálnou vizi v kontrastu se současným nepřehledným až chaotickým stavem.”

“Výraznou oblastí mého zájmu je a bude postavení seniorů ve společnosti, obrana proti ageismu, opomíjení potřeb a ostrakizaci seniorů, podpora domácí péče, prosazení účinnějších a přísnějších legislativních opatření proti „šmejdům“ na internetu, kteří cílí na starší spoluobčany.”

Oficiální představení kandidáta na senátora doc. PhDr. Pavla Vacka, Ph.D. proběhne současně s představením lídra Pirátů do krajských voleb a zároveň kandidátem na post hejtmana Královéhradeckého kraje 15. října v 10,00 hodin v Královéhradeckém pirátském centru - KraPiCe (Masarykovo náměstí 368/1, HK).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články