Pohled náchodských Pirátů na své působení rok po volbách

Pohled náchodských Pirátů na své působení rok po volbách

Přinášíme pohled na komunální politiku očima zastupitelky města Náchoda Denisy Pokorné (nezávislá za Piráty) a Tomáše Ungera (Piráti), člena letopisecké a místopisné komise a také komise kulturní, rok po obecních volbách.

Ani jsme se nenadáli a rok od komunálních voleb téměř uplynul. Za tu dobu jsme se v našem uskupení Nezávislí, Piráti, zelení – Za moderní město s úctou k tradicím nenudili. Podařila se nám řada věcí, některé více, některé méně. Největší radost máme z nově zavedené služby Senior taxi, kterou se nám podařilo prosadit. Jedná se o dopravní službu pro osoby starší 65 let a držitele průkazek ZTP a ZTP/P, jejímž cílem je našim sousedům život v našem městě nejen usnadnit, ale také zpříjemnit. Z toho důvodu jsme při projednávání jejího rozsahu a šíře usilovali o její minimální omezování. Díky tomu mohou nyní pomocí této služby vyrazit nejen k lékaři, ale také za kulturou.

Dalším úspěchem bylo zefektivnění práce komisí rady města prostřednictvím online úložiště. Ač je to k nevíře, doposud byly podstatné materiály, sloužící jako podklady k jednotlivým jednáním, zasílány členům různými, zpětně těžko dohledatelnými způsoby.

Dílčího úspěchu jsme dosáhli v případě unikátních mechanických šraněk. Ač jsme (za podpory mnoha obyvatel Náchoda a jeho okolí) požadovali jejich zpětnou instalaci a zachování, nepodařilo se nám to. Ze strany vedení města Náchoda nebyla vůle danou situaci včas řešit, SŽDC již nebylo ochotno měnit celou projektovou dokumentaci. Torzo šraněk bylo umístěno hned vedle jejich původního místa.

Další výzvou je pro nás bytová koncepce města Náchoda. V době, kdy populace stárne, roste počet osob zdravotně postižených, neúplných rodin, počet městských bytů rapidně klesá. Z původních několika tisíc jich nyní zbývá posledních pár set. Z toho jsou pouze dva byty bezbariérové. Naším cílem je tento trend zvrátit. A vytvořit tak zázemí nejen pro osoby, které se ocitnou v krizové situaci, ale i adekvátní nabídku ať již pro mladé rodiny, seniory, nebo třeba odborníky, které chceme do města přilákat.

Mgr. Denisa Pokorná Tomáš Unger

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články