Aleš Dohnal

zastupitel a člen výboru pro územní plánování a kontrolního výboru

V Hradci Králové se již delší dobu angažuje konstruktivní kritikou nejrůznějších investičních záměrů města. Mezi jeho priority se řadí uměřený a systematický urbanismus a zlepšení fungování odboru hlavního architekta v Hradci Králové. Povoláním je datový analytik a mezi jeho koníčky patří zejména cestování a basketbal.

CHCI VĚDĚT VÍCE